Heavy Duty / Mega Duty

Heavy Duty -systeemi perustuu yhden sarjan menetelmään yhdistettynä lihasten väsyttämisen maksimointiin kuten esimerkiksi pakkotoistoihin tai pudotussarjoihin.

Heavy Duty -systeemi perustuu yhden sarjan menetelmään yhdistettynä lihasten väsyttämisen maksimointiin kuten esimerkiksi pakkotoistoihin tai pudotussarjoihin. Tutkijat (mm. Kraemer) epäilevät, että yhden sarjan menetelmä ei tuota tarpeeksi solutason muutoksia tuottaakseen pysyviä tuloksia. Tutkimuksissa ei ole myöskään pystytty osoittamaan, että yhdellä sarjalla kyettäisiin käyttämään lihaksen kaikki resurssit. Vaikka kaikki yksiköt aktivoituisivatkin, ei se tarkoita samaa kuin niiden loppuun ajaminen. Kokeneet kehonrakentajat pystyvät jatkamaan sarjaa isoilla painoilla jopa jo minuutin päästä ja äärimmäisissä erikoistekniikoin tehostetuissa sarjoissa viimeistään viiden minuutin palautuksilla.

Ns. Heavy Duty -harjoittelu ei tee tässä poikkeusta, sillä vaikka sarjaa tehostettaisiin pakkotoistoilla tai pudotussarjoilla, ei se nosta sarjan intensiteettiä. Sarjan loputtua omin voimin ovat välittömät energialähteet käytännössä käytetty. Anaerobinen glykolyysi tuottaa tämän jälkeen energiaa, mutta se on erittäin tehotonta ja sivutuotteena syntyy maitohappoa. Väsymys pudottaa rajusti lihasten supistusvoimaa, eikä kyseessä ole suinkaan tahdon voiman puute vaan väistämätön neurokemiallinen reaktio. Korkea solunsisäinen protoni (H+) -tiheys yhdessä epäorgaanisen fosforin kanssa heikentävät tuotettua voimaa myosiiniosasten ulkoisia päitä kohden, heikentävät myofibrillien herkkyyttä kalsiumioneille ja vähentävät kalsiumionien vapautumista sarkoplasmaattiselta kalvostolta. Epäorgaanisen fosforin kerääntyminen ehkäisee kiinnittyneiden myosiinipäiden siirtymistä matalasta voimatilasta korkeaan. (Fitts 1994). Motoristen yksiköiden aktiivisuus vähenee rajusti ja käytännössä tällainen sarja kuluttaa motorisia yksiköitä vain saman verran kuin suora sarja (ilman tehokeinoja).

Heavy Duty -systeemin perusominaisuus on sen aiheuttama voimakas viivästynyt lihaskipu (DOMS). Tämän perusteella sen voi olettaa synnyttävän anabolisen efektin. Ongelmana on kuitenkin harjoittelun perustaminen pelkästään tähän menetelmään harjoituksesta toiseen.

Kaikkien voimakasta lihastraumaa aiheuttavien menetelmien puute on rajallisten palautumisresurssien määrä ja tämä koskee myös Heavy Duty -systeemiä. Heavy Duty -systeemi saattaakin toimia tehokkaasti irrallisina harjoituksina kerran 3-4:ssä viikossa, jos tällä välillä harjoitellaan vähemmän traumaattisilla menetelmillä.

Puutteelliset palautumisresurssit tulevat vastaan kahdella tavalla. Ensinnäkin kehitys pysähtyy jo noin neljässä viikossa. Toinen vakavampi efekti on lihas ja jännevammojen ilmeneminen lähinnä tulehdusten ja niistä seuraavasta rakenteiden heikentymisestä johtuen.