Superhitaat toistot

Tässä menetelmässä käytetään jokaiseen toistoon 20-60 sekuntia. Pyrkimyksenä on luoda lihaksiin jatkuva jännitys, jonka pitäisi stimuloida lihaskasvua.

Jatkuva jännitys on yksi teoria lihasten koon kasvattamiseksi, mutta mitään tieteellistä näyttöä sen tehokkuudesta ei ole. Päin vastoin ensinnäkin voiman kehityksen on osoitettu olevan selvästi heikompaa kuin dynaamisilla menetelmillä. Jatkuvan jännityksen menetelmät ovat myös tyypiltään kestävyysluontoisia, eikä näin ollen jännityksen taso muodostu kovin kovaksi. Vihdoin ja viimein menetelmästä on tehty myös kehonrakennusta koskeva tutkimus, joka osoitti superhitaat toistot täysin tehottomiksi sekä massan että voiman suhteen. (Newton R. Soperslow training: buyer beware. Strength and Conditioning Journal 199921:29.)